Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. 6. 2013

Členům Výkonného výboru České klusácké asociace

Prohlášení ke klusácké sezóně 2013

Poté, co ČKA nebyla ochotna akceptovat podmínky spolupráce při pořádání klusáckých dostihů ve Velké Chuchli a ve složité situaci, kdy závodiště v Praze bylo vyřazeno z provozu kvůli povodním, oslovilo vedení Čeklusu s prosbou o pomoc při záchraně klusáckého sportu v České republice Ministerstvo zemědělství ČR a Magistrát hl. m. Prahy.
Zatímco ministerstvo zemědělství se s konkrétní pomocí klusákům zatím jasně nevyslovilo, pomohl Magistrát hl. m. Prahy, který poskytl Českému klusáckému spolku v rámci partnerství finanční podporu 1,2 mil. Kč.
Vzhledem k popovodňovému stavu dráhy ve Velké Chuchli mohou být tyto finanční prostředky použity i při zabezpečení náhradního klusáckého provozu, který Čeklus po dohodě s Magistrátem a majitelem uspořádá na závodišti Levín ve Středočeském kraji.
Suma těchto finančních prostředků není v předpokládané výši, umožní však zajištění 7 – 8 dostihových dnů o cca 7 provozních dostizích na závodišti Levín. Pořadatel chce umožnit start všem kategoriím koní.
Zároveň Čeklus se souhlasem majitele závodiště Levín nabízí ČKA možnost odběhnout na Levíně i významné dostihy sezóny 2013 a to vzhledem ke skutečnosti, že dostihová dráha Levín splňuje základní parametry pro pořádání klusáckých dostihů vč. chovatelských zkoušek.
Čeklus proto žádá vedení České klusácké asociace o neodkladné schválení dokumentů potřebných k pořádání dostihů. Termínovou listinu zasílá ČKA ihned a žádá její schválení nejpozději do 30. 6. 2013, v případě, že neobdrží od ČKA odpověď, považuje ji za schválenou. Smlouvu, propozice a organizační opatření upravené pro závodiště Levín Čeklus dodá ke schválení začátkem příštího týdne a bude rovněž požadovat jejich bezodkladné schválení. Doufáme, že ČKA prokáže vstřícný a konstruktivní přístup v této záležitosti a klusáčtí koně tak budou mít možnost pravidelně startovat na domácí vyhovující dráze.

Výbor sdružení Čeklusu

Na vědomí: Ministerstvo zemědělství ČR
Příloha: Termínová listina závodiště Levín