Jdi na obsah Jdi na menu
 ČESKÝ KLUSÁCKÝ SPOLEK

Občanské sdružení „Český klusácký spolek“ je dobrovolným sdružením občanů založené podle zákona č.83/1990 Sb. a řádně registrovaným Ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/90188/12-R, s působností na celém území České republiky. Cílem tohoto sdružení je udržení mezinárodně srovnatelné úrovně klusáckých dostihů v České republice a zachování klusáckých dostihů na klusácké dráze v Praze – Velké Chuchli, udržení konkurenceschopné úrovně chovu klusáka řízením chovatelské práce členů, poskytování chovatelských služeb, zajištění mezinárodní spolupráce a publikační činnosti. Český klusácký spolek chce na rozdíl od České klusácké asociace svým členům pomáhat a klusácký sport dále rozvíjet, a to především v Praze – srdci Evropy, kde je v současné době jediná, standardním povrchem vybavená klusácká dráha s odpovídající úrovní ke konání výkonnostních zkoušek klusáka.

 

praha_logo_bar.jpg
 

 

Tímto vás srdečně zveme na členskou schůzi Českého klusáckého spolku, která proběhne v sobotu
6. dubna 2024 od cca 16:00 (v závislosti na konci valného shromáždění ČKA) v salonku restaurace Škoda lásky v Praze 
(Zbraslavské nám. 453, Praha 5 – Zbraslav).

Program členské schůze:

* Prezenční listina

* Informace o členské základně, přijetí nových členů

* Zpráva o činnosti spolku v letech 2022 a 2023

* Zpráva o hospodaření spolku v letech 2022 a 2023

* Volby do výboru spolku

* Činnost spolku v roce 2024 

Prosíme členy, aby obratem uhradili členské příspěvky za rok 2022, 2023 a 2024 (minimální výše příspěvku za rok  je 100 Kč, samozřejmě budeme rádi za vyšší částky) na účet číslo 7292126001/5500. Prosíme nezapomeňte uvést za koho a jakou částku platíte.  

Pokud se nebudete moci schůze osobně zúčastnit, dejte nám vědět - ceklus@seznam.cz (a pověřte někoho plnou mocí - nemusí být ověřena notářsky). Zrovna tak nám, prosím, dejte písemně vědět, pokud byste už nechtěl (a) být dále členem spolku.

Pokud znáte někoho ze svého okolí, kdo by se chtěl stát členem Čeklusu, vezměte ho s sebou J