Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. 8. 2013

Zveřejňujeme zprávu, kterou nám včera večer zaslala MVDr. Pokorná za Výkonný výbor ČKA. Konání dostihového dne 24.8.2013 je tímto v ohrožení, o dalším postupu se musí poradit výbor sdružení Českého klusáckého spolku.

Ke skutečnostem namítaným MVDr. Pokornou uvádíme jen stručně, že Zdeněk Škobis jezdeckou licenci má (viz Věstníky 2,3,4,5,6/2013 na stránkách ČKA - Download) a že věc již řešila dostihová komise s výsledkem, že tomuto jezdci povolila start (viz dostihová zpráva z 28.7.2013 a příloha této dostihové zprávy na stránkách ČKA - Archiv)

 

 

V Praze dne 19.8.2013
Pro Český klusácký spolek – upozornění na nedostatky a výzva k jejich odstranění
    Upozorňujeme Vás, že jste na svou předběžnou startovní listinu pro dostihový den 24.8.2013 přijali jezdce Zdeňka Škobise, který je v současnosti bez platné jezdecké licence z důvodu nevyrovnaných finančních závazků vůči ČKA. Z tohoto důvodu je uveden na Seznamu dlužníků ČKA a v souladu s § 320 a § 321 Klusáckého dostihového řádu je dočasně vyřazen z registru ČKA, jehož údaje jsou nezbytné k účasti v dostihu.
      Přijetí tohoto jezdce na startovní listinu dostihů pořádaných ČKS bylo jedním z několika porušení Klusáckého dostihového řádu, které ČKS coby pořadatel klusáckých dostihů učinil při svém prvním pořádaném dostihovém dni 28.7.2013. Tato porušení jsou předmětem řízení Disciplinární komise ČKA, které bylo na základě obdrženého podnětu řádně zahájeno. Po kompletaci dokumentace k tomuto případu budete vyzváni k účasti na jednání DiK.
     Na nepřípustnost přijetí jezdce bez platné jezdecké licence na startovní listinu jsme Vás opakovaně písemně upozorňovali před konáním Vašeho dostihového dne 28.7.2013. Přesto jste znovu přijali tohoto jezdce bez platné jezdecké licence na svou předběžnou startovní listinu, proto Vás nyní vyzýváme, abyste toto porušení Klusáckého dostihového řádu při zveřejnění definitivní startovní listiny pro 24.8.2013 odstranili a jezdce bez platné jezdecké licence neuváděli na startovní listinu Vámi pořádaných dostihů. V případě, že tak neučiníte, nebo v případě, že jezdce bez platné jezdecké licence necháte startovat ve Vámi pořádaných dostizích, vystavujete se riziku, že tyto dostihy nebudou uznány jako oficiální klusácké dostihy a jejich výsledky nebudou zavedeny do kariéry dostihových koní ani do dalších souvisejících statistik.
     V případě protestu jiných účastníků dostihu, ve kterém budete nechávat startovat jezdce bez platné jezdecké licence, proti Vám coby pořadateli těchto dostihů, a v případě požadavků na náhradu škody způsobené startem jiných koní v neoficiálním klusáckém dostihu, je odpovědnost plně na Vás.
    Očekáváme, že přestupky proti Dostihovému řádu, kterým je přijetí jezdce bez platné jezdecké licence na startovní listinu, nebudete vědomě konat. 
S pozdravem za Výkonný výbor ČKA
MVDr.Helena Pokorná