Jdi na obsah Jdi na menu
 


K dostihové sezóně v Praze

22. 7. 2013

Sice mnohem později a v menším rozsahu než jsme plánovali, ale přece jen v roce 2013 uspořádá Český klusácký spolek klusácké dostihy v Praze – Velké Chuchli. Uzavřeli jsme smlouvu o zabezpečení klusáckých dostihových dní se společností TMM s.r.o., máme schválené veterinární podmínky od Městské veterinární správy a souhlas místního úřadu. Přes veškerou snahu a jednání trvající od ledna 2013 se nepodařilo uzavřít smlouvu o spolupráci s Českou klusáckou asociací, což znamená, že nemáme k dispozici žádné finanční prostředky ze státních dotací, projektu Trotteur Francais, dostihových registrací ani dlouhodobých přihlášek. V našich propozicích tedy najdete pouze provozní dostihy a na oznámení startujících koní bude třeba uvést více údajů, než byli přihlašovatelé zvyklí, a to z toho důvodu, že nemáme k dispozici kopie registrací dostihových stájí (podrobnosti najdete v organizačních opatřeních). Ze stejného důvodu prosíme přihlašovatele, aby ve vlastním zájmu v oznámení startujících koní uvedli telefonický kontakt na sebe nebo svého zástupce pro případ zrušení dostihu, vyřešení jakékoli nejasnosti apod.

Doufáme, že dojde alespoň k minimální součinnosti s Českou klusáckou asociací, co se týče technického zabezpečení dostihů (startovní čísla, startovací praporky apod.).
Organizační opatření pořadatele a propozice pro první tři dostihové dny jsou stejné, jako byly zveřejněny pro Levín, jen s upravenými specifiky chuchelské dráhy. Tyto propozice, stejně jako termínovou listinu, výkonný výbor České klusácké asociace schválil 11. července 2013. K organizačním opatřením výkonný výbor České klusácké asociace uvedl, že je bere na vědomí s upozorněním, že některé body údajně nejsou v souladu s Klusáckým dostihovým řádem a předpisy UET. Na náš dotaz, které body organizačních opatření a v čem nejsou v souladu s Klusáckým dostihovým řádem a předpisy UET, zatím výkonný výbor České klusácké asociace neodpověděl, ale až se tak stane, jsme připraveni organizační opatření upravit.
Jsme novým pořadatelem klusáckých dostihů a organizaci dostihových dnů se věnujeme ve volném čase nad rámec svých zaměstnání. Přesto věříme, že se nám všechny problémy podaří zvládnout a návrat klusáků do Prahy proběhne ke spokojenosti všech zúčastněných.