Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: ceklus@seznam.cz
Komu: Česká Klusácká Asociace_2 <trotting@czetra.cz>
Datum: 4. 3. 2014 17:40:39
Předmět: Re: odpověď a třetí žádost o schválení termínové listiny v Praze

 

Vážený pane prezidente,

jak jsme Vám již psali v minulé žádosti o schválení termínové listiny, významné dostihy (klasické či chovatelské) či dostihy Trotteur Francais, bychom mohli pořádat v případě, že by Čeklus obdržel od ČKA závazný příslib profinancování těchto dostihů.

Je Vám jistě dobře známo, že Čeklus na rozdíl od ČKA žádné klasické dostihy nevypsal, nepřijímá na ně přihlášky a nevybírá zápisné.  Snažíme se vlastními prostředky zajistit kontinuální sezónu od dubna do října tak, aby byla pro majitele dostihových koní ekonomicky únosná. Hlavním posláním Čeklusu je zajištění pravidelného provozu na centrálním závodišti v Praze – Velké  Chuchli, které je, a bude i v budoucnu, jedinou variantou pro převládající českou klientelu, aktivní i diváckou. Domníváme se, že ČKA jako vrcholná dostihová autorita by měla tuto snahu přivítat. 

Považujeme za absurdní, že by vrcholná autorita komukoliv předepisovala jaké dostihy a s jakou dotací má vypsat. Nebráníme se žádné formě pořádání významných dostihů v Praze, ale po zkušenostech z loňska, kdy dostal veškeré státní dotace jiný subjekt (spřízněný s Výkonným výborem ČKA) nám finanční situace nedovoluje jinou variantu, než jakou jsme zmínili.

Ve Vašem dopise z 19.2.2014 se zmiňujete o víkendech, ve kterých bude jiný pořadatel zajišťovat konání významných dostihů a které budou termínově kolidovat s našimi daty. Žádná závazná termínová listina jiného pořadatele však zatím zveřejněna nebyla. Pokud již taková termínová listina byla schválena, žádáme o její neodkladné zaslání, s uvedením názvů významných dostihů a závodiště, na kterém se budou konat. V opačném případě, tj. pokud taková schválená termínová listina neexistuje, nemůžeme jí, jak jistě uznáte, přizpůsobit termíny našich dostihů.

Pro úplnost dodáváme, že v naší termínové listině jsme navrhli soboty, protože pořadatel Equi Forum v minulém roce preferoval neděle.

Na základě výše uvedeného Vás již potřetí žádáme o schválení přiložené termínové listiny. Pokud tuto termínovou listinu VV ČKA neschválí, žádáme o zařazení jejího projednání do programu mimořádného valného shromáždění ČKA, které se bude konat v březnu 2014. Připomínáme, že na základě výzvy kontrolní komise ze dne 20.2.2014 máte podle stanov povinnost toto valné shromáždění svolat nejpozději do 30 dnů.

Věříme, že zaujmete konstruktivní přístup a naši termínovou listinu bezodkladně schválíte, tak aby mohla být naše dostihová sezóna včas zahájena.

 

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Michaela Zemanová

Výbor sdružení Českého klusáckého spolku