Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

Dobrý den,

vítáme možnost uskutečnit při námi vypsaných dostihových dnech chovatelské zkoušky a dostihy Trotteur Francais. Domníváme se, že zejména chovatelské zkoušky by se jednoznačně měly uskutečnit na standardní klusácké dráze v Praze – Velké Chuchli.
První z vámi uvažovaných dostihových dnů, tj. 10.8.2013, však zřejmě z časových důvodů nepřichází v úvahu, a to vzhledem k blížícímu se termínu oznámení startujících koní na tento dostihový den. Podmínky uskutečnění těchto dostihů, včetně participace ČKA na nákladech na uspořádání dostihového dne, je třeba přesně vymezit ve smlouvě o spolupráci při pořádání klusáckých dostihů v Praze mezi Českým klusáckým spolkem a ČKA.
Vzhledem k tomu, že Český klusácký spolek v průběhu letošního roku navrhl několik verzí výše zmíněné smlouvy a ke každé verzi měla ČKA řadu připomínek, domníváme se, že operativní řešení bude, když nyní návrh smlouvy předloží ČKA.
Výbor sdružení Čeklusu váš návrh neprodleně projedná, tak aby co nejdříve mohlo dojít ke spolupráci při pořádání dostihů, avizované již v lednu 2013.
 
Výbor sdružení
Český klusácký spolek