Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. 1. 2013

Ing. Jiří Šplíchal
prezident České klusácké asociace


Vážený pane prezidente,

vzhledem k tomu, že na webových stránkách ČKA dosud není zveřejněna termínová listina na rok 2013 a ani informace, na kterém závodišti hodlá ČKA klusácké dostihy v sezóně 2013 pořádat, vyzýváme Vás ještě jednou ke konstruktivnímu přístupu. Z naší strany je to poslední pokus řešit vzniklou situaci smírem a pozitivně.Navrhujeme sejít se ke konstruktivnímu, pozitivnímu a vyváženému jednání mezi výkonným výborem ČKA a výborem ČKS za účelem zajištění klusácké dostihové sezóny 2013 na regulérní klusácké dostihové dráze v Praze, která umožní objektivní srovnání výkonnosti koní a jejich genetické hodnoty.

Český klusácký spolek má v zásadní části zajištěné finanční krytí pro dostihy pořádané v roce 2013 v Praze a také dohodu s majitelem závodiště v Praze - Velké Chuchli o možnosti pořádat klusácké dostihy.

V tuto chvíli pro nás existují tři možné cesty, jak vynaložit se zajištěnými finančními prostředky:

1 . dospějeme k oboustranné dohodě o spolupráci za jasně daných a vyvážených podmínek o pořádání pravidelných klusáckých dostihů v sezóně 2013 v Praze dle přiložené předběžné termínové listiny (po drobných korekcích);

2. nedospějeme k vzájemné dohodě a zajištěné finanční prostředky budou vráceny nebo použity jiným způsobem, než k pořádání klusáckých dostihů;


3. nedospějeme k vzájemné dohodě a naše snaha se bude ubírat směrem k pořádání klusáckých dostihů na klusácké dostihové dráze v Praze Českým klusáckým spolkem, bez jakékoli spolupráce s Českou klusáckou asociací. Jsme si vědomi toho, že nám toto řešení přinese četné problémy, ale spatřujeme v něm jedinou šanci k zachování úrovně klusáckých dostihů v ČR a další motivace pro chovatele. Bohužel ale jakákoliv „dvojkolejnost" nám ještě výrazně sníží dnes již chabé renomé našeho sportu a to jak v očích médií a veřejnosti, tak na mezinárodním fóru.

I přes dosavadní odmítavý způsob zástupců Výkonného výboru ČKA k jakémukoliv konstruktivnímu jednání doufáme, že sledujeme společný cíl, tj. hájení zájmů majitelů, chovatelů, trenérů a jezdců klusáka v ČR.

Vzhledem k naléhavosti této situace, kdy je třeba neodkladně připravovat dostihovou sezónu 2013, očekáváme Vaši brzkou reakci na náš návrh, a to pokud možno v termínu do pondělí 14. ledna 2013.


Výbor sdružení Český klusácký spolek


Na vědomí:
Ing. Petr Bendl, ministr zemědělství
RNDr. Jiří Mach, náměstek ministra zemědělství
Ing. Josef Stehlík, poradce ministra zemědělství
Ing. Jiří Hojer, ředitel odboru živočišných komodit Ministerstva zemědělství
Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky