Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení výboru Čeklusu a naléhavá výzva ke klusácké obci

Vzhledem k tomu, že v důsledku negativního postoje VV ČKA nedošlo k dohodě mezi ČKA a Čeklusem ve smyslu pořádání dostihových dnů a další důležité spolupráce, Magistrát hl. města Prahy zamítl obě podané žádosti a nepřidělil finanční prostředky ani jedné z těchto organizací. Jak jsme vás již informovali, podmínkou pro přidělení finanční podpory bylo uzavření právní dohody mezi výše uvedenými organizacemi.

Zároveň bychom touto cestou chtěli klusáckou veřejnost seznámit s několika základními, avšak zásadními skutečnostmi. Rozhodli jsme se tak proto, že někteří zástupci ČKA šíří mezi členskou základnou nepravdivé a zkreslené informace.

Jak všichni víte, Čeklus na základě smlouvy o partnerství čerpal finanční prostředky na podporu sportu a tělovýchovy na území hlavního města Prahy od Magistrátu hl. města Prahy již od roku 2013. Stalo se tak v důsledku zamítavého postoje VV ČKA k pořádání dostihů na dostihové dráze ve Velké Chuchli. Z výše uvedené skutečnosti už jen na základě logiky vyplývá, že finanční prostředky vyplácí Praha na akce pořádané na jejím území z vlastních zdrojů a nemají tedy nic společného se státními prostředky přidělovanými Ministerstvem zemědělství za účelem podpory chovu klusáka a jeho výkonnostní zkoušky v České republice. Čeklus v tomto případě tedy nemá možnost, jak přes Magistrát hl. města Prahy připravit ČKA o státní dotace (což se snaží „někdo“ mezi členy ČKA šířit), protože spolu tyto dva prameny vůbec nesouvisí. Po dva roky tak čerpá ČKA státní prostředky od Ministersta zemědělství a Čeklus podporu na sport od města Prahy. Tento model fungoval a nebylo naší ambicí ho měnit, protože umožnil provoz na obou závodištích. Mohlo tomu být i nadále, nebýt zásahu VV ČKA.

Zástupci VV ČKA (Ing. Jiří Šplíchal a MVDr. Helena Pokorná) několikrát zavítali na Magistrát hl. města Prahy, pokusili se opakovaně Čeklus očernit a partnerství převést na ČKA. Za tímto účelem si nechali od úřednice Ministerstva zemědělství ČR vystavit potvrzení, že ČKA je jediným uznaným chovatelským sdružením pro plemeno klusák v ČR. Zároveň úředníkům sdělili, že v případě přiznání podpory Čeklusu nevydá ČKA Čeklusu povolení k pořádání dostihů na pražském závodišti. Díky nevhodnému chování dostali celou záležitost do patové situace a připravili všechny členy klusácké obce o téměř jisté finanční prostředky. Rýsovala se však ještě poslední možnost, a to výše zmiňovaná právní dohoda, na základě které by Magistrát hl. města Prahy rozdělil podporu mezi obě organizace.

Ve snaze domluvit se akceptoval Čeklus termín navržený ČKA a zástupci našeho výboru se sešli 17. dubna s prezidentem ČKA Ing. Šplíchalem a MVDr. Pokornou. Ze schůzky však žádná dohoda nevzešla z prostého důvodu – VV ČKA se patrně ani neměl v úmyslu dohodnout. Svoji intervenci na Magistrátu na této schůzce nepopřeli. Na otázku proč najednou z čista jasna opět chtějí sami pořádat dostihy v Praze odpověděli, že to po nich požaduje členská základna. A na doplňující otázku, na kterém valném shromáždění toto členská základna požadovala, když už přes dva roky valné shromáždění nebylo, prezident Šplíchal odpověděl, že to není vůbec důležité a řeč převedl jinam. Po diskusi prezident Šplíchal opakovaně slovně urazil předsedkyni Čeklusu Soňu Froňkovou a jednání tak bylo z tohoto důvodu předčasně ukončeno.

Kromě toho musíme uvést na pravou míru i nepravdivé informace o tom, že Čeklus díky insolvenci připravil ČKA o státní dotace. Za prvé - insolvenci proti ČKA neinicioval Čeklus, a za druhé – ČKA tyto prostředky prostřednictvím JC ČR obdržela, resp. byly použity na úhradu nájmu závodiště a kanceláře ve prospěch TMM s.r.o.

Vyzýváme proto celou klusáckou obec k ukončení nečinnosti a trvání na svých právech – vezměte konečně rozum do hrsti a začněte se chovat zodpovědně především sami k sobě a vašim koním, protože díky vaší netečnosti vůči dění v klusáckém sportu se klusáci ocitli nad tragickou propastí, odkud již není cesty zpět. Nebude snad tolik složité, aby si každý sám dokázal vyhodnotit jednotlivá fakta. Mezi klusáckou obcí koluje mnoho záměrně vypuštěných lží a překroucených informací, se kterými si ale musí každý poradit sám. Teď už je jen na zodpovědnosti každého z vás, zda klusáci v naší zemi přežijí!

V tuto chvíli je totiž velmi pravděpodobné, že se 14. června odehraje vůbec poslední dostihový den v Praze, což se v důsledku nutně odrazí na výrazném snížení počtu klusáků v České republice, čímž budou následně ohroženy i dostihy v Bravanticích...

Výbor Čeklusu