Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 12. 2012

Stanovisko výboru sdružení k valnému shromáždění ČKA

 

Každé občanské sdružení se ze zákona musí nejméně jednou ročně sejít na valném shromáždění a ČKA to letošní naplánovala na 8. prosince. Na programu by měly být mj. „zpráva o činnosti ČKA v roce 2012“ a „předběžná zpráva o hospodaření ČKA v roce 2012“.

Zpráva o hospodaření bude zřejmě vypadat tak, že ČKA dosud nevyplatila majitelům dostihové výhry od Derby dne včetně, nevyplatila chovatelům chovatelské prémie a bonusy za rok 2011 (některým dokonce ani za rok 2010), dluží na nájemném za dostihovou dráhu, dluží vysokou finanční částku Mgr. Svobodovi. Státní dotace za rok 2012 s nejvyšší pravděpodobností na úhradu všech dluhů stačit nebudou. Co se týče činnosti ČKA obecně, zatím nesplnila opatření uložená Českou plemenářskou inspekcí (mj. stále diskriminuje koně z ostatních členských států EU vysokým poplatkem za zařazení do registru), dále například dosud nejsou označena hříbata narozená v letošním roce nebo opět nevyšla dostihová ročenka.

Domníváme se, že ve stávající situaci by se neměly volit orgány ČKA (výkonný výbor, kontrolní komise) na další dva roky. Stávající výkonný výbor byl zvolen 23. ledna 2011 a mandát mu tedy skončí 22. ledna 2013. Do této doby by měl vyřešit výše popsané problémy. Především by měly být uhrazeny veškeré závazky vůči majitelům a chovatelům, tj. vyplaceny veškeré dlužné dostihové výhry a chovatelské prémie a bonusy. Půjčku od Mgr. Svobody výkonný výbor realizoval bez vědomí členské základny (přestože se jedná o závažnou věc, kterou mělo předem projednat valné shromáždění) a členové ČKA by tedy neměli nést její následky.

Pokud se volba nového výkonného výboru bude konat 8. prosince, aniž stávající výkonný výbor „vyčistí stůl“, bude tak jako při minulých volbách ČKA rukojmím svého vedení. Nikdo jiný kandidovat nebude a nebude pro zadluženou ČKA zajišťovat finanční prostředky. Výbor sdružení „Český klusácký spolek“ doporučuje členům spolku i všem ostatním majitelům a chovatelům klusáka, aby se takových voleb neúčastnili.