Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. 3. 2013

V dubnu klusáci ve Velké Chuchli nevyběhnou

 

26. března ČKA zveřejnila svoje připomínky k našemu návrhu smlouvy o spolupráci při pořádání klusáckých dostihů v Praze. Tyto připomínky nelze akceptovat, neboť zcela popírají to, co bylo na několika jednáních s ČKA domluveno. Jejich akceptování by mimo jiné znamenalo:

* pokud by Čeklus z jakéhokoli důvodu uspořádal méně než 14 dostihových dnů, za každý neuspořádaný dostihový den zaplatí smluvní pokutu 50 000 Kč ve prospěch ČKA, a to i v případě, kdyby od smlouvy v průběhu jejího trvání odstoupil např. pro její porušování ze strany ČKA; subjekt, který pořádá dostihy z vlastní dobré vůle, by tak platil smluvní pokuty organizaci, která je garantem výkonnostních zkoušek klusáka v ČR;

* organizační opatření pořadatele Čeklusu a propozice dostihů Čeklusu by ČKA neschvalovala, ale vydávala k nim „závazné stanovisko“, které by mohlo být i zamítavé nebo obsahovat různé podmínky;

* ustanovení týkající se odvolání a odvolací komise by neplatily, resp. platily by až „po případném schválení změny Klusáckého dostihového řádu“ ze strany ČKA; prakticky by to znamenalo, že odvolání proti rozhodnutí dostihové komise a přestupky u dostihů pořádaných Čeklusem by řešila disciplinární komise ČKA vedená Mgr. Karlem Kadlecem;

* ČKA by neposkytla Čeklusu kopie registrací dostihových stájí, jezdců, trenérů, penalizační listiny apod. (přestože to opakovaně na proběhlých jednáních slíbila), protože se obává porušení zákona o ochraně osobních údajů; neposkytnutí kopií by mimo jiné znamenalo, že Čeklus by nemohl zaslat nikomu dostihové výhry, protože by neměl potřebné informace (bankovní spojení);

* ČKA by mohla „v odůvodněných případech“ odvolávat dostihové funkcionáře ČKS (členy dostihové komise, cílové rozhodčí, startéry, tajemníky), které již předtím schválila;

* ČKA by mohla smlouvu vypovědět (zřejmě kdykoli a s okamžitým účinkem) z důvodu „nerovného zacházení s členy ČKA a nedodržování finančních závazků vůči členům ČKA“, což je pojem umožňující velmi široký výklad.

Na tyto požadavky ČKA nelze přistoupit, smlouva tedy v nejbližší době podepsána nebude a plánované dostihové dny 6.4. a 20.4. se neuskuteční. Výbor sdružení Čeklusu připomínky ČKA zkonzultuje s právníkem a poté projedná v kompletním složení, tj. po návratu Jiřího Balcara ze zahraničí.

Naše koncepce dostihové sezóny 2013 vycházela z toho, že ročníkové a standardní dostihy by se měly konat na klusácké dráze vybavené standardním povrchem a ČKA, která je vrcholnou dostihovou autoritou, příjemcem státních dotací a subvencí na dostihy Trotteur Francais, avšak sama v letošním roce dostihy pořádat nehodlá, by se měla na jejich pořádání finančně a

organizačně podílet. ČKA sice několikrát deklarovala ochotu ke spolupráci, ale prakticky podniká kroky přesně opačné.

Ve stávající situaci považujeme za nutné svolat členskou schůzi Čeklusu, na které bychom rozhodli o dalším směřování našeho spolku. O termínu a místu jejího konání budeme co nejdříve informovat.