Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. 12. 2012

Valné shromáždění ČKA


Dřív než bude zveřejněn oficiální zápis ze sobotního valného shromáždění (resp. pokud vůbec bude zveřejněn, z toho minulého v lednu 2011 se tak nikdy nestalo), máme tady pro vás stručnou neoficiální zprávu.

Valné shromáždění se konalo v sobotu 8. prosince 2012 ve Velkém Meziříčí. Řídil ho  Lubomír Rokyta, který záhy po zahájení přítomným vysvětlil, proč ČKA nezveřejnila ani v budoucnu nezveřejní seznam svých členů. Je to prý proto, že počet členů se stále mění. K tomu dodáváme, že vznik a zánik členství by měl být podle stanov ČKA upraven registračním řádem, který ovšem ČKA nikdy nevydala. Počet členů se mění, a to tak, jak se to vedení ČKA hodí.

V sobotu 8. prosince měla podle prezenční listiny ČKA 147 členů, z toho 86 bylo přítomno osobně nebo prostřednictvím plné moci (v sále jsme napočítali 35 lidí, kteří tím pádem měli k dispozici 51 plných mocí). Účast tedy byla 58,5 % a valné shromáždění bylo usnášeníschopné.

Jako host se valného shromáždění zúčastnil Jiří Hojer, ředitel odboru živočišných komodit Ministerstva zemědělství.

Z Českého klusáckého spolku byli přítomni Martin Vlasák, Klára Jelínková, Míša Zemanová, Martin Langer, Milan Šíma a Zdeněk Škobis. Do prezenční listiny jsme se nezapsali a nemohli jsme tedy hlasovat ani činit žádné návrhy (k ničemu by to také nevedlo), ale pouze se zúčastnit diskuse ve druhé části shromáždění.

Prezident ČKA Jiří Šplíchal přednesl zprávu o činnosti za rok 2012, podle které se odběhlo 104 dostihů ve Slušovicích, 27 dostihů v Praze a rekordní počet zahraničních startů – zatím 314. Narodilo se 38 hříbat a další dvě byla importována s matkami, bylo připuštěno 58 klisen. Všechny nedostatky, zjištěné při kontrole Českou plemenářskou inspekcí, byly podle Jiřího Šplíchala napraveny a všechno je již v nejlepším pořádku.

Zprávu o hospodaření 2012 přednesla Helena Pokorná, podle které „je třeba na dokončení sezóny 4, 8 mil Kč“. ČKA dluží Jiřímu Svobodovi 2,3 mil. Kč, majitelům dostihových koní 1,8 mil. Kč, „dalším dodavatelům“ 400 000 Kč, chovatelům za prémie a bonusy z roku 2011 240 000 Kč. Státní dotace ve výši 2,2 mil. Kč by měla ČKA obdržet v nejbližších dnech.

Po odstoupení výkonného výboru navrhla Helena Pokorná do nového výkonného výboru Petra Malíka. Poté vystoupil Bedřich Novák, který poděkoval odstoupivším členům výboru (vyzdvihnul zejména Jiřího Šplíchala) a navrhnul je znovu do nového výboru. Z nich Josef Semerád poděkoval, že mohl „nahlédnout“, a vyslovil přání „uvolnit místo Petru Malíkovi“.  Ostatní kandidaturu přijali, Petr Malík s tím, že se bude snažit pomoci v oblasti komunikace, a ostatní s tím, že budou pokračovat ve své dosavadní činnosti. Helena Pokorná stručně uvedla, že bude zajišťovat organizační složku (k tomu dodáváme, že to je přece náplní její práce sekretáře ČKA a není jasné, proč musí být zároveň ve výkonném výboru). Jiří Svoboda uvedl, že chce spolupracovat s lidmi, kteří nemění své názory ze dne na den, tj. s Jiřím Šplíchalem a Helenou Pokornou. Je rád, že se zlepšuje chov, a k příští sezóně poznamenal, že alespoň na klasiky by chtěl přejít na vhodnější dráhu, než je slušovická.

Vzhledem k tomu, že na pět míst ve výkonném výboru bylo pět kandidátů, byly volby formalitou. Petr Malík a Jiří Svoboda obdrželi plný počet 164 hlasů, Jiří Šplíchal a Zdeněk Vávra 163 hlasů, Helena Pokorná 161 hlas. Do kontrolní komise byli zvoleni pánové Semerád, Vojáček a Kadlec.

Po vyhlášení výsledků voleb následovala diskuse a předseda Českého klusáckého spolku Martin Vlasák mohl prezentovat náš plán na pořádání dostihů v Praze – Velké Chuchli v příští sezóně. Vyvolal vlnu kritických příspěvků, které zdůrazňovaly potřebu jednoty klusácké obce, ekonomickou výhodnost pořádání dostihů ve Slušovicích, skutečnost že Moraváci jezdili mnoho let na dostihy do Chuchle apod. Například podle Karla Kadlece lidé z Českého klusáckého spolku pouze maří a sabotují jeho práci a nechce s nimi být v jednom sdružení.

Jiří Svoboda až v diskusi na přímý dotaz nastínil plán příští sezóny – kombinovat travnatou a pevnou dráhu, ze začátku 4 až 5 dostihových dnů ve Slušovicích a potom „další možnosti – Praha, Ostrava“. Běhání ve Slušovicích je podle Jiřího Svobody předjednáno, podle pozdějšího příspěvku Jaromíra Kotáska však provozovatelé slušovického závodiště povolí maximálně 7 klusáckých dostihových dní. Na další přímý dotaz potom Jiří Svoboda zaručil, že příští sezónu bude kompletně fungovat zúčtovací centrum (Jiří Šplíchal potom dodal, že zúčtování funguje už nyní).

Zazněla také informace o plánovaném nákupu koní pro dostihy Trotteur Francais na přelomu února a března 2013. Zajímavou informací bylo sdělení Ivana Coufala, že zatím nemá vyplacené chovatelské prémie za rok 2010 – domnívali jsme se, že takto postiženi jsou pouze někteří členové našeho spolku. Hustou atmosféru trochu odlehčila stížnost pana Dobruského, že jejich dvouletý hřebec Viking Cub, třetí a pátý v Breeders Crownech dvouletých, zcela chybí v čerstvě publikované plemenné knize.