Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. 4. 2013

Vyjádření k textu ČKA ze dne 02.04.2013

ČKA nám zaslala „Vyjádření k připomínkám ČKS publikovaným 28.3.2013“, zároveň zveřejněné na jejích internetových stránkách v rubrice „Aktuality“. Článek publikovaný na Čeklusu 28.3. nebyly připomínky, ale informace pro naše členy a veřejnost, ve které jsme vysvětlovali, proč na požadavky ČKA nelze přistoupit a „vážnou smlouvu s ČKA“ podepsat. K jednotlivým bodům vyjádření ČKA lze uvést:
K bodu 1:
ČKA tvrdí, že „rozhodně nemá problém bod upravit tak, že v případě vypovězení smlouvy ze strany ČKA druhá smluvní strana Čeklus nepodléhá smluvní pokutě 50 000 Kč.“ Podle požadavku ČKA z 26.3. by však případné odstoupení od smlouvy ze strany Čeklusu nemělo vliv na povinnost uhradit sjednanou smluvní pokutu. To znamená, jak jsme uvedli v článku z 28.3., že Čeklus by za každý neuspořádaný dostihový den zaplatil smluvní pokutu, a to i v případě, kdyby od smlouvy odstoupil např. pro její porušování ze strany ČKA. Dále se ČKA zdají nadnesená slova „pořádá dostihy“; opravdu, smlouva nebyla podepsána, tudíž Čeklus dostihy nepořádá, tak jako ČKA neposkytuje při pořádání těchto dostihů žádnou součinnost.
K bodu 2:
Text tohoto bodu se snaží navodit dojem, že návrhy organizačních opatření pořadatele a propozic dostihů, které jsme ČKA zaslali, jsou v rozporu s Klusáckým dostihovým řádem a dalšími „platnými řády“ či dokonce zákony, aniž by konkrétně uvedl s jakými a v jakém směru. ČKA připouští, že její závazné stanovisko by mohlo být i zamítavé nebo obsahovat různé podmínky, přitom dříve slíbila, že „nebude do ničeho v kompetenci pořadatele zasahovat, tzn. do termínové listiny, propozic dostihů, řídících a odvolacích orgánů“ (viz zápis z jednání dne 13.3.).
K bodu 3:
Podle bodu 28 našeho návrhu organizačních opatření pořadatele „dostihová komise rozhodne o protestu podaném před dostihovým dnem nebo během dostihového dne nejpozději do skončení tohoto dostihového dne“, to ale neznamená, že by nejprve schválila výsledek dostihu a až následně řešila protest. Text tohoto bodu je samozřejmě možné upřesnit.
Co se týče pracovní skupiny složené ze zástupců ČKA a Čeklusu, ta zatím skutečně nic nepředložila ani neprojednala, protože její předseda Ing. Petr Malík (člen výkonného výboru ČKA) žádné její jednání nesvolal a ČKA ani nesdělila Čeklusu jména svých zástupců. Bod týkající se pracovní skupiny vychází z dohody mezi ČKA a Čeklusem, ve smlouvě však být nemusí, protože všechny potřebné změny Klusáckého dostihového řádu jsme ČKA zaslali spolu s návrhy organizačních opatření pořadatele a propozic dostihů. Schválit návrh změn Klusáckého dostihového řádu může pouze ČKA, a pokud by jej schválila, budou ustanovení týkající se odvolací komise zcela v souladu s Klusáckým dostihovým řádem.
K bodu 4:
Čeklus nevydal nikomu žádný pokyn k porušování zákonů. Otázka poskytování kopií registrací byla opakovaně řešena na technických schůzkách a ČKA na žádné z nich nevyjádřila svou obavu z porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Domníváme se, že věc by bylo možné jednoduše vyřešit tak, že ČKA by se hromadným e-mailem zeptala registrovaných subjektů, zda souhlasí s předáním svých osobních údajů Čeklusu, a ti by svou odpovědí potvrdili souhlas. Mimochodem ve svých formulářích, ve kterých vyžaduje např. uvedení rodných čísel, ČKA ochranu osobních údajů vůbec neřeší. Co se týče tvrzení, že v zahraničí musí každý majitel registrovat konto v zúčtovacím centru u každého pořadatele zvlášť, není pravdivé, protože např. v Německu vede zúčtovací centrum pro všechny pořadatele Förder- und Betreibergesellschaft Trabrennsport mbH- Zentrale Verrechnungsstelle, tedy partnerská organizace německé klusácké autority HVT. Registrovat si konto pro každého pořadatele zvlášť nemusí ani majitelé cvalových koní, i v České republice mají pouze jedno zúčtovací centrum.   
K bodu 5:
Lhůta 3 dny pro schválení návrhu dostihových funkcionářů je nyní už bezpředmětná, návrh smlouvy vycházel z časové tísně a předpokladu začátku sezóny 6.4.2013. Všichni noví funkcionáři by samozřejmě museli složit zkoušku z Klusáckého dostihového řádu, jinak návrh smlouvy předpokládal, že ČKA nebude do ničeho v kompetenci pořadatele zasahovat, tedy ani odvolávat dostihové funkcionáře. Připomínáme, že podle § 31 Klusáckého dostihového řádu, kterým ČKA argumentuje, by ČKA měla funkcionáře jmenovat vždy pro roční období a jejich jmenování do funkcí každoročně zveřejnit ve Věstníku ČKA, což zjevně nečiní. ČKA se dále na jednání dne 13.3. zavázala zaslat Čeklusu seznam funkcionářů z minulých sezón, což rovněž neučinila.
K bodu 6:
ČKA uvádí, že je její povinností hájit práva svých členů. Členy ČKA je však také převážná většina členů Čeklusu a v této souvislosti nabývá už tak nejasný pojem „nerovné zacházení s členy ČKA“ absurdní rozměr. Podle svých stanov by ČKA měla především zabezpečit „soustavnou podporu a rozvoj klusáckého sportu“ a místo neustálé kritiky každého kroku Čeklusu by tak měla spíš představit vlastní koncepci dostihové sezóny 2013.