Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 

Kontrolní komise ČKA

Radotínská 69

159 00 Praha 5


VV Česká klusácká asociace

Radotínská 69

159 00 Praha 5


 

Věc: Výzva ke svolání mimořádného Valného shromáždění ČKA

-------------------------------------------------------------------------------------

Kontrolní komise ČKA vyzývá prezidenta ČKA ke svolání mimořádného Valného shromáždění a stanovuje termín 22.března 2014, v 10,00 hod. Místo konání Velké Meziříčí, případně Velká Bíteš.

Důvod: Situace v ČKA, ujednání z VS z prosince 2013.

 

 

Program:

1. Zahájení.

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a volební komise.

3. Změny stanov a souvisejících dokumentů.

4. Zpráva Kontrolní komise

5. Projednání a rozhodnutí o oddělení Klusácké autority od jednotlivých pořadatelů dostihů.

6. Odvolání Výkonného výboru. (odstoupení VV )

7. Volba nového Výkonného výboru, Kontrolní komise, STK,CHK, DiK.

8. Projednáni importních poplatků

9. Projednání chovatelských prémií za rok 2011,2012,2013.

10. Informace ČEKLUSU o pořádání dostihů v Praze

11. Informace Equiforum o pořádání dostihů v Bravanticích .

12. Informace o možnosti pořádání klusáckých dostihů na jiných drahách ČR.

13. Diskuse.

14. Usnesení.

15. Závěr.


KK ČKA žádá , aby člen KK byl přítomen při prezentaci účastníků mimořádného Valného shromáždění.

KKK ČKA trvá na tom, aby zastupování na tomto Valném shromáždění bylo umožněno jen účastníkům s ověřeným podpisem plné moci pro zastupování.Upozorňuji na stanovy ČKA, kdy prezident ČKA je povinen svolat Valné shromáždění na požádání Kontrolní komise a to nejpozději do 30 dnů od podání podnětu.

 

 

 

MVDr.ing. Ladislav Vojáček

Předseda KK ČKA Dne 20.2.2014