Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. 3. 2018

 

Zápis z členské schůze Českého klusáckého spolku dne 10.2.2018

 

Přítomni: A. Čemusová, K. Jelínková, M. Kalčík, M. Kalčíková, J. Klaubenschalk, J. Koštíř, J. Ledvina, P. Pichl, Z. Sahligerová, I. Sládková, F. Šťastný, P. Tvrz, M. Volf, M. Volf, M. Zemanová

Členské schůze se zúčastnilo fyzicky nebo prostřednictvím plné moci 30 ze stávajících 45 členů Českého klusáckého spolku (dále jen Čeklusu), volební členská schůze byla usnášeníschopná.

1/ Z. Sahligerová seznámila členy s programem schůze, který byl schválen všemi členy.

2/ J. Klaubenschalk přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2017. Ten neuspořádal žádný dostihový den z důvodu neudělení grantu z MHMP, a nezískání žádných finančních prostředků z jiných zdrojů. Pro rok 2018 Čeklus nežádal o grant z MHMP, tudíž bude organizátorem dostihů jenom v případě, že se mu podaří získat finanční prostředky z jiných zdrojů.

3/ A. Čemusová přednesla předběžnou zprávu o hospodaření Čeklusu v roce 2017 (účetní rok ještě nebyl uzavřen). Příjmy: 114.660,- Kč ČKA za služby, 9.300,- Kč členské příspěvky, 7.100,- Kč dary, celkem 131.060,- Kč. Výdaje: 114.466,-Kč faktury ČKA, 25.410,-Kč faktura Equi Forum z roku 2016, 8.483,- Kč daň z dohod, 3.475,- Kč sanitka Pragomedika za rok 2016, 832,- Kč poháry a kokardy, 9.680,- Kč účetní, 987,- Kč prodloužení domény, 2.600,- Kč provozní režie (bankovní poplatky, poštovné atd.), celkem 165.939,- Kč. Zůstatek pokladna 433,- Kč, zůstatek účet 2.035,- Kč.

4/ Byla schválena změna sídla z adresy Na Pankráci 1010/51, 140 00 Praha 4 na adresu U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle 100% hlasy z přítomných členů.

5/ Přijímání nových členů – zájem o vstup do Českého klusáckého spolku projevila Helena Pokorná. Její členství bylo přijato jednomyslně.

9/ Členská schůze schválila toto usnesení:

a/ vzala na vědomí zprávu o činnosti Českého klusáckého spolku v roce 2017
c/ vzala na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření v roce 2017

d/ odsouhlasila změnu sídla
e/ přijala nového člena – Helenu Pokornou
 

Zapsala: Ing. Zuzana Sahligerová ………………………………………………………….

Ověřila: Ing. Michaela Zemanová ……………………………………………………………..