Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. 1. 2017

 

Zápis z členské schůze Českého klusáckého spolku dne 6.1.2017

Přítomni: J. Balcar, A. Čemusová, MVDr. P. Dvořák, J. Dvořáková, Ing. S. Froňková, Ph. D., V. Charvát, JUDr. K. Jelínková, M. Kalčík, M. Kalčíková, J. Klaubenschalk, B. Kostka, J. Koštíř, J. Kotouč, P. Nowicki, P. Pichl, Ing. Z. Sahligerová, I. Sládková, Ing. R. Šimon, F. Šťastný, P. Tvrz, A. Tvrzová, E. Volf, Marina Volf, Mykola Volf, Ing. M. Zemanová

Členské schůze se zúčastnilo fyzicky nebo prostřednictvím plné moci 41 ze stávajících 52 členů Českého klusáckého spolku (dále jen Čeklusu), volební členská schůze byla usnášeníschopná.

1/ M. Zemanová seznámila členy s programem schůze, který byl schválen všemi členy.

2/ M. Zemanová přednesla zprávu o činnosti spolku v roce 2016. Ten uspořádal na pražské dostihové dráze 7 dostihových dnů, v rámci kterých se odběhlo 33 dostihů. Poprvé byly uspořádány klasické dostihy (Jarní cena 4letých a Velká cena tříletých) a dva standardní dostihy započítávané do Zlatého okruhu – Cena primátorky a Středoevropská cena. Velmi vydařeným byl mezinárodní dostihový den 17. září s účastí zahraničních koní a jezdců. V jeho rámci se také uskutečnily Cena legend a Pohár amatérů. 3/ A. Čemusová přednesla předběžnou zprávu o hospodaření Čeklusu v roce 2016 (účetní rok ještě nebyl uzavřen).

Příjmy celkem 1,624.893 Kč (z toho 600.000 Kč Magistrát hl. m. Prahy, 38.500 drobní sponzoři, 45.012 Kč SšDaJ, 234.353 Kč ČKA, 243.328 Kč Equi Forum, 85.000 dar, 1.200 členské příspěvky, 377.500 zápisné do dostihů, poplatky a sankce)

Výdaje celkem 1,604.489 Kč (753.000 Kč dostihové výhry,113.284 odvod DPH, 319.440 pronájem závodiště, 42.461 výplaty sloužícím, 14.843 Kč daň z DPD, 32.425 Kč lékařská služba na dostizích, 10.555 Kč služba veterinárního lékaře, 3.805 Kč čestné ceny do dostihů, 8.470 Kč zapůjčení cílové kamery, 7.156 Kč provozní režie, 8.500 Kč příspěvek na dopravu, 8.075 Kč televizní záznam, 181.000 Kč náklady spojené s organizací dostihů, 13.310 Kč účetní služby, 88.165 platby ČKA ).

4/ J. Balcar prezentoval výhled činnosti Čeklusu v roce 2017. Dostihová sezóna by se mohla uskutečnit v intencích sezóny 2016.

5/ Oceněni byli vítězové pražských šampionátů 2016 (Michal Kalčík – Nejúspěšnější trenér a Nejúspěšnější profesionální jezdec, Alle Loman – Nejúspěšnější amatérský jezdec, FVE-Relay-J.O. Levín – Nejúspěšnější majitel). 6/ Přijímání nových členů – zájem o vstup do Českého klusáckého spolku projevil Tomáš Salkovič. Jeho členství bylo přijato jednomyslně.

7/ Jako kandidáti do výboru spolku byli navrženi: Jiří Balcar, Ing. Soňa Froňková, Jindřich Klaubenschalk, Petr Pichl, Ing. Zuzana Sahligerová, Ivana Sládková, Elena Volf. Všichni s kandidaturou souhlasili.

Bylo rozdáno celkem 41 hlasovacích lístků, vráceno zpět bylo 41 lístků.

8/ V tajné volbě obdrželi kandidáti hlasů:

Jiří Balcar – 40 hlasů

Ing. Soňa Froňková, Ph.D. – 39 hlasů

Jindřich Klaubenschalk – 37 hlasů Ing. Zuzana Sahligerová – 37 hlasů

Ivana Sládková – 33 hlasů

Elena Volf – 11 hlasů Petr Pichl – 7 hlasů

Pětičlenný výbor spolku tedy bude pracovat v následujících dvou letech ve složení: J. Balcar, Ing. Froňková, Ph. D., J. Klaubenschalk, Ing. Z. Sahligerová a I. Sládková.

9/ Členská schůze schválila toto usnesení:

a/ vzala na vědomí zprávu o činnosti Českého klusáckého spolku v roce 2016

c/ vzala na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření v roce 2016

d/ vzala na vědomí zprávu o výhledu činnosti na rok 2015

e/ přijala nového člena – Tomáše Salkoviče

f/ Byl zvolen pětičlenný výbor spolku – J. Balcar, Ing. Froňková, Ph. D., J. Klaubenschalk, Ing. Z. Sahligerová a I. Sládková.

 

Zapsala: Ing. Michaela Zemanová ………………………………………………………….

 

Ověřila: Ing. Zuzana Sahligerová ……………………………………………………………..