Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Zápis z členské schůze Českého klusáckého spolku dne 8.2.2020

 

Přítomni: A. Čemusová, K. Jelínková, J. Klaubenschalk, B. Kostka, J. Koštíř, J. Ledvina, H. Pokorná, P. Pichl, Z. Sahligerová, T. Salkovič, E. Salkovič-Volf, F. Šťastný, L. Štípa, P. Tvrz, A. Tvrzová, I. Vejvodová, Ma. Volf, My. Volf

Členské schůze se zúčastnilo fyzicky nebo prostřednictvím plné moci 23 ze stávajících 34 členů Českého klusáckého spolku (dále jen Čeklusu), členská schůze byla usnášeníschopná.

1/ Z. Sahligerová seznámila členy s programem schůze, který byl schválen všemi členy.

2/ Z. Sahligerová informovala členy o ukončení členství členům R. Benešová, MVDr. P. Dvořák, J. Dvořáková, H. Kadlecová, J. Kotouč, A. Kotoučová, Ing. R. Pátková z důvodu nezaplacení členských příspěvků. O členství zažádal Petr Malík, Miloslav Svoboda, JUDr. Milan Šíma a Alexandr Volf. Aklamací byli jednomyslně přijati. Aktuální počet členů v roce 2020 je 38.

3/ Z. Sahligerová přednesla zprávu o činnosti spolku v roce 2019. Ten neuspořádal žádný dostihový den z důvodu nezískání žádných finančních prostředků. V roce 2019 se spolek organizačně podílel na organizaci některých dostihů v Praze, které uspořádala Česká klusácká asociace a Horse Sport s.r.o. V roce 2020 by měl Čeklus uspořádat 2 dostihové dny, na které spolek podal žádost o granty u hl. m. Prahy. Dny budou uspořádány v případě schválení grantů za spolupráce České klusácké asociace a Horse Sport s.r.o.

4/ A. Čemusová přednesla předběžnou zprávu o hospodaření Čeklusu v roce 2019 (účetní rok ještě nebyl uzavřen). Příjmy: 179 900 Kč Horse Sport s.r.o. za služby, 106 000 Kč ČKA za služby, 7 900 Kč členské příspěvky, celkem 293 800 Kč. Výdaje: 152 460 Kč za služby Horse Sport s.r.o., 131 890 Kč za služby ČKA, 987,- Kč prodloužení domény, 200 Kč poplatky, celkem 285 537 Kč. Zůstatek pokladna 5 933 Kč, zůstatek účet 12 546 Kč.

5/ VV podal návrh na změnu sídla na adresu Praha 16 – Zbraslav, Tunelářů 329, 156 00. Návrh byl jednomyslně přijat.

6/ Členská schůze schválila toto usnesení:

a/ vzala na vědomí ukončení členství 7 členů kvůli nezaplaceným členským příspěvkům a schválila přijetí 4 nových členů

b/ vzala na vědomí zprávu o činnosti Českého klusáckého spolku v roce 2019

c/ vzala na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření v roce 2019

d/ schválila změnu sídla

Aktuální složení VV Čeklus v roce 2020 – Ing. Soňa Froňková, PhD. – předsedkyně spolku, členové: Jiří Balcar, Jindřich Klaubenschalk, Zuzana Sahligerová, Ivana Vejvodová

 

Zapsala: Ing. Zuzana Sahligerová ………………………………………………………….

Ověřil: Jindřich Klaubenschalk ……………………………………………………………..