Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 2. 2013

Přinášíme vám zápis z technického jednání ČKA a ČKS dne 30. ledna 2013. Tento zápis není odsouhlasen zástupci ČKA, kteří požadují doplnění bodu: "VV ČKA má právo vyslat svého zástupce k tvorbě startovní listiny." Zástupci ČKS se shodují, že nic takového dojednáno nebylo.

 

Zápis z jednání  30.1.2013 mezi  ČKA a ČKS (technická schůzka)

Přítomni: Alena Čemusová , JUDr. Klára Jelínková, Ing. Petr Malík, Mgr. Otakar Nový, MVDr. Helena Pokorná, Ing. Jiří Šplíchal, Ladislav Štípa, Martin Vlasák, Ing. Michaela  Zemanová

1/ Termínová listina: ČKS sdělil, že si vyžádal od ředitele TMM s.r.o. termínovou listinu akcí na pražském závodišti a podle ní nemohou proběhnout předběžně naplánované dostihové dny 15.6. a 13.7, a tyto dny tedy budou přesunuty na jiný termín . ČKA uvedla, že má od dalšího pořadatele klusáckých dostihů avízo o zajištění finančních prostředků na dostihový den na moravském závodišti o víkendu  15.6./16.6. a také o víkendu 19.10./20.10. Tento pořadatel dále počítá ještě s uspořádáním min. čtyř dostihových dnů na pevné dráze. Dále Ing. Šplíchal vyslovil žádost o přesunutí termínu derby-mítinku na jiný termín v důsledku zájmu některých moravských i českých trenérů o účast na dostizích v Budapešti.

VV ČKS bude termínovou listinou dostihů v Praze znovu řešit a zašle ČKA její aktualizované znění.

2/ Předseda ČKS M.Vlasák vyslovil žádost, aby se registrace dostihových stájí, dostihových koní  a licencí neprováděly ani nezpoplatňovaly každým rokem, ale aby byly zasílány pouze změny.  Stejně tak vyslovil žádost o zrušení dalších poplatků, např. za vydávání dokladů pro zahraniční starty.

3/ Klíč ke stanovení rozdělení státních dotací na pořádání dostihů a dostihových poplatků: ČKA navrhuje klíč, který zohlední vyplacené dostihové výhry a počet uspořádaných dostihů pořadatelem.

Rozdělení by se mělo týkat těchto poplatků:

-          Registrace dostihové stáje

-          Registrace dostihového koně

-          Registrace jezdců a trenérů

-          Změna majitele u dostihových koní

-          Dočasné zařazení koní do dovozního registru

4/ Dlouhodobé zápisné: připadá pořadateli dostihů s dlouhodobými přihláškami (týká se to samozřejmě i zápisného 200 Kč k 31.12.2012).

5/ Znovuotevření dostihů s dlouhodobými přihláškami:  V březnovém termínu škrtání z klasických dostihů bude umožněno se do těchto dostihů dohlásit tříletým a čtyřletým koním, kteří byli škrtnuti po 27.3.2012. Dále bude umožněno se dohlásit i dvouletým koním do všech 6 klasických dostihů, pokud byli řádně registrováni k 31.12.2012. Dostihy Breeders‘ Crownů  budou otevřeny pro všechny dostihové koně splňující propozici dostihu.

6/ Dostihový řád: Za účelem aktualizace Dostihového řádu a Doplňujících ustanovení bude svolána zvláštní schůzka, které se zúčastní zástupci obou organizací. JUDr.Jelínková navrhla, aby byl vytvořen  společný Dostihový řád ČKS a ČKA pouze pro rok 2013, s možností následné aktualizace pro rok 2014.

7/ Návrh propozic  pro závodiště Praha: sestaví zástupci ČKS, propozice podléhají schválení ČKA. Zástupci ČKS navrhují změnit termín 1. registrace dostihových stájí, koní a jezdců a trenérů na 18. únor tak, aby mohli podle registrovaných koní začít tvořit propozice, které chtějí vydat v dostatečném předstihu před zahájením sezóny.

       8/ Přihlášky a startovní listiny, dostihový program pro závodiště Praha:

-          ČKS nebude přijímat přihlášky do dostihů, ale jen rovnou OSK

-          Uzávěrka OSK bude v pondělí do 12. hodin. Do 24 hodin zveřejní ČKS startovní listinu, kterou zároveň poskytne sekretariátu ČKA k sestavení startovních listin do Dostihového programu. Tyto předá sekretariát zástupcům ČKS nejpozději v úterý do 17. hodin. Za tuto činnost sdělí  ČKA brzy svůj finanční požadavek.

-          Tvorba a vytištění Dostihového programu je v režii ČKS

9/ Odvolací orgán – DiK: Zástupci ČKS a ČKA si sdělí písemně (e-mailem) svůj návrh na jeho složení a jeho členy.

10/ Handicapy a handicaper: ČKS nebude vypisovat handicapové dostihy, ale pro starší koně bude uplatněna jiná alternativa propozice. Tímto doporučuje ČKA zrušení pozice handicapera.

11/ Trotteur Francais: MVDr. Pokorná sdělila, že zatím ústně přislíbená výše subvence pro  dostihy Trotteur Francais pro letošní rok je 30.000 euro, česká strana musí k této částce dodat 3.000 euro (spoluúčast) – definitivní písemné potvrzení  zašle francouzský partner jako každým rokem v průběhu února 2013.

12/ Rozhodčí a funkcionáři: Obě strany navrhnou seznam rozhodčích pro letošní rok (e-mailem). Noví rozhodčí musí splnit zkoušku z Dostihového řádu, která je v kompetenci ČKA.

13/ Sportovně-technická komise: Zástupci ČKS zašlou předsedovi této komise Ing. Malíkovi svůj návrh členů emailem.

14/ Seznam dlužníků a řešení případných sporů: Obě strany se domluvily na vzájemném respektování Seznamu dlužníků. Obě strany znovu deklarovaly vůli k vzájemné spolupráci (např. při schvalování propozic ČKA), a také se domluvily na tom, že případné spory budou nejprve řešit  mezi sebou.

15/Termíny jednání: Příští týden se koná avizovaná ekonomická schůzka, její termín bude v nejbližší době upřesněn. Za dva týdny proběhne další technická schůze (viz bod 4).

Zapsala: Zemanová