Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. 4. 2013

Zápis z jednání výboru sdružení Čeklusu 10.4.2013

Přítomni: J. Balcar, Ing. S. Froňková, Ph.D., JUDr. K. Jelínková, J. Klaubenschalk, M. Vlasák, Ing. M. Zemanová

  1. Výbor sdružení (dále jen VS) trvá na Oficiálním stanovisku sdružení Čeklus k prohlášení ČKA, které zveřejnilo na svých webových stránkách 9. 4. 2013

  2. členové VS se shodli na tom, že i nadále mají zájem pracovat na zabezpečení letošní dostihové sezóny na závodišti v Praze – Velké Chuchli

  3. VS konstatoval, že vzhledem k časovému posunu již dříve publikovaná termínová listina není realizovatelná. Bude nutno ji přepracovat vzhledem k jejímu posunutému začátku s tím, že by měla být dodržena frekvence dostihových dnů 1x za dva týdny

  4. Bude vedeno další jednání se společností TMM s.r.o. ohledně pronájmu závodiště s cílem uzavření smlouvy na letošní rok

  5. VS odsouhlasil minimální výši členských příspěvků na tento rok 200 Kč (budeme vděčni za příspěvek v jakékoliv vyšší částce) a žádá členy o jejich uhrazení do konce dubna 2013 na účet číslo:

7292126001/5500 (do zprávy pro příjemce uveďte jména osob, za které je platba provedena)

  1. avizovaná členská schůze Čeklusu zatím svolána nebyla, o jejím termínu budou členové včas informováni.
     
  2. VS vydává toto prohlášení k sezóně 2013:

Přestože ČKA nedodržela slovo dané ústy jejího prezidenta Ing. Šplíchala na jednání dne 13. 3. 2013 a k námi předloženému návrhu smlouvy předložila neakceptovatelné připomínky popírající to, co bylo domluveno, jsme stále připraveni smlouvu s ČKA o pořádání dostihů uzavřít.  Smlouva s ČKA ovšem musí vycházet z neměnných principů, projednaných na vzájemné schůzce uskutečněné dne 13. 3. 2013 a odsouhlasených přítomnými zástupci VV ČKA v čele s prezidentem Šplíchalem. Očekáváme tedy, že ČKA nebude do ničeho v kompetenci pořadatele zasahovat (termínové listiny, propozic, organizačních opatření, odvolací komise).

Čeklus se v žádném případě nebude zavazovat ČKA pod sankcí smluvní pokuty k pořádání minimálně 14 dostihových dnů mj. z toho důvodu, že nezíská jeden z možných zdrojů financování. Zřejmě totiž v souvislosti s aktivitami VV ČKA a osob s ním spojených neobdrží plánovaný grant. Máme však připraven alternativní zdroj finančního zabezpečení sezóny pro cca 10 dostihových dnů.

Obdrželi jsme od Městské veterinární správy rozhodnutí o určení veterinárních podmínek na pořádání dostihů a taktéž jsme pořádání dostihů oznámili Městské části Prahy 5. Poté, co bude uzavřena smlouva s ČKA nezbytná k tomu, abychom mohli dostihy pořádat, může být uzavřena také smlouva se společností TMM s.r.o. ohledně pronájmu závodiště.  K vzájemné dohodě ale může dojít jen tehdy, pokud ČKA opustí současnou rétoriku, nebude vydávat na svých stránkách neopodstatněná a lživá prohlášení, a prosazovat neakceptovatelné připomínky a sankce do společné smlouvy.

Nakonec si neodpustíme malé reciproční rýpnutí: Co se týče insolvenčního řízení, ptáme se ČKA, jak moc velký problém je pro ni zaplatit své dluhy ve výši pouhých cca 75 000 Kč. Tak by se totiž mohla zbavit tohoto tíživého problému, který si sama způsobila svým nekorektním jednáním vůči svým členům.