Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Zápis z jednání z výboru Českého klusáckého spolku, z.s. dne 5.5.2022

Přítomni: Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ivana Vejvodová, Michaela Zemanová, omluven: Jiří Balcar, hosté: JUDr. Klára Jelínková, MVDr. Helena Pokorná

1/ Výbor spolku (dále jen VS) se věnoval přípravě volební členské schůze Českého klusáckého spolku, z.s. (dále jen Čeklus), která se uskuteční 29.5.2022 od 16 hodin v salonku Restaurace Škoda lásky, Praha 5 - Zbraslav

2/ VS rozhodl o změně výše členského příspěvku za roky 2020 a 2021. Za každý tento rok stanovil členský příspěvek v minimální výši 100 Kč. Členské příspěvky jsou splatné do 19.5.2022 na účet 7292126001/5500


3/ VS pověřil Ing. Zemanovou ve spolupráci s A. Čemusovou provést kontrolu placení příspěvků, aktualizovat podle toho seznam členů a obeslat členy s výzvou k zaplacení a taktéž s pozvánkou na členskou schůzi


5/ VS se seznámil s odstoupením Ing. Zuzany Sahligerové z VS Čeklusu


6/ VS pověřil Ing. Zemanovou k získání přístupových údajů k webu www.ceklus.cz


7/ VS se zabýval změnou stanov, kterou navrhla JUDr. Jelínková a která bude přednesena ke schválení na členské schůzi


8/ VS se zabýval přípravou dostihového dne 12.6.2022, na který obdržel grant od Magistrátu hl. m. Prahy. Dostihový den bude probíhat za úzké spolupráce se sekretariátem ČKA, za který přislíbila pomoc MVDr. Pokorná. 9/ VS schválil navržené propozice na dostihový den 12.6.2022, které budou následně zaslány ke schválení VV ČKA a ke zveřejnění

 

Zapsala: Ing. Michaela Zemanová Ověřila: Ing. Soňa Froňková, Ph.D.