Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z volební členské schůze 09.11.2012

13. 11. 2012

Přítomni: J. Balcar, M. Balcarová, A. Čemusová, MVDr. P. Dvořák, J. Dvořáková, Ing. S. Froňková, PhDr, P. Hykeš, J. Charvát, JUDr. K. Jelínková, P. Jungmannová, M. Kalčík, J. Kotouč, J. Klaubenschalk, B. Kostka, Ing. M. Langer, B. Novák, P. Nowicki, A. Paškrtová, P. Pichl, Ing. R. Sikora, I. Sládková, V. Šamšurin, JUDr. M. Šíma, Ing. R. Šimon, M. Štichová, L. Štípa, P. Tvrz, A. Tvrzová, J. Vejvoda, M. Vlasák, E. Volf, Marina Volf, Mykola Volf, Ing. M. Zemanová, J. Žirovnický

 Členské schůze se zúčastnilo fyzicky nebo prostřednictvím plné moci 39 ze stávajících 47 členů ČKS, volební členská schůze byla usnášeníschopná. Zároveň byly fyzicky či prostřednictvím plné moci přítomny dvě třetiny členů potřebné k přijímání nových členů.
1/ Členská schůze přijala aklamací těchto 13 nových členů:
Jiří Charvát, Vladimír Charvát, Bohuslav Kostka, Josef Kotouč, Alena Kotoučová, Renata Pátková, Petr Pichl, Monika Rambousková, Ing. Rudolf Šimon, František Šťastný, Jan Vlasák, Helena Vlasáková, Jan Žirovnický
ČKS má tedy celkem nyní 60 členů.
2/ Jako kandidáti do Výboru sdružení byli navrženi:  Jiří Balcar, Alena Čemusová, Ing. Soňa Froňková, JUDr. Klára Jelínková, Martin Vlasák, Mykola Volf (odmítl), Ing. Michaela Zemanová.
3/ Bylo rozdáno celkem 50 hlasovacích lístků, vráceno zpět bylo 49.
4/ V tajné volbě byli zvoleni za členy Výboru sdružení:
Jiří Balcar – 49 hlasů
Ing. Michaela Zemanová – 48 hlasů
JUDr. Klára Jelínková – 47 hlasů
Martin Vlasák – 46 hlasů
Ing. Soňa Froňková – 42 hlasů
Alena Čemusová – 12 hlasů
Výbor sdružení tedy bude pracovat ve složení: J. Balcar, Ing. Froňková, PhDr., JUDr. Jelínková, M. Vlasák a Ing. Zemanová
5/ Členská schůze schválila toto usnesení:
a/ Bylo přijato 13 nových členů – viz bod 1/
b/ Byl zvolen pětičlenný Výbor sdružení – viz bod 4/
c/ Členové Výboru sdružení byli pověřeni vyzvat ke schůzce v následujícím týdnu Mgr. Jiřího Svobodu a jím zvolené dvě až tři osoby mimo současný Výkonný výbor ČKA ke společnému řešení situace v českém klusáckém sportu.
Zapsala: M. Zemanová