Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Zápis ze schůze výboru Českého klusáckého spolku ze dne 13.3.2024:

přítomni: Alena Čemusová, Ing. Soňa. Froňková, Ph.D., JUDr. Klára Jelínková, Ivana Vejvodová, Ing. Michaela Zemanová

 

1/ Alena Čemusová podrobně seznámila členy výboru s aktuální finanční situací Českého klusáckého spolku a také s příjmy a výdaji za rok 2023.

 

2/ Výbor spolku konstatoval, že bohužel nikdo z vedení spolku nemá možnost se ve volném čase naplno věnovat provozu a činnosti spolku a proto se jednomyslně rozhodl o utlumení činnosti Českého klusáckého spolku.
 

3/ Výbor spolku se zabýval přípravou členské schůze, která se bude konat v sobotu 6. dubna 2024 od cca 16 hodin v restauraci Škoda lásky v Praze – Zbraslavi (přesný začátek schůze je závislý na konci valného shromáždění České klusácké asociace). Byl stanovený program členské schůze.

 

4/ Členové výboru spolku pověřili Michaelu Zemanovou k obeslání členské základny spolku s pozvánkou na členskou schůzi a také s výzvou k úhradě členských příspěvků. Ty byly stanoveny v minimální výši 100 Kč ročně od roku 2022. Je potřeba uhradit členské příspěvky za rok 2022, 2023 a 2024.

 

Zapsala: Ing. Michaela Zemanová …………………………………………………
Ověřila: JUDr. Klára Jelínková …………………………………………………….